Flour sack kitchen towel

$ 15.00

Charleston flour sack kitchen towel 20 by 28